5

IFHTP

Conversations on Living #3

Leave a comment

B: blue thì có một cái là nó hơi, gì nhỉ, cũng vươn rộng ra các thứ, nhưng nó ko trừu tượng/ vượt ra khỏi 3 4 D
I: anh ko khoái vụ sắc màu năng lượng lắm :))) chia sẻ thật
ko nên phân cực phân chia kiểu vậy
dù la trai nghiệm gi
cung về với đen hoạc trắng
B: phân chia
vẫn có thể ko phân cực mà
nói chuyện gossip thôi
nhưng, anh thấy đấy, chính cái convo này cũng cho thấy sự khác nhau giữa blue và indigo 
riêng việc sử dụng ngôn ngữ đã tiềm ẩn phân cực rồi
gói những thứ lỏng lẻo trong các cái hộp khái niệm và gọi tên
khi em gọi một thứ là phân cực, đó là một sự phân cực giữa phân cực và không-phân cực
I: haha
khi ta sử dụng từ phân cực
thì nó đang diễn ra
Advertisements

Author: oligothoughts

poetic hermit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s